TOM CHAT – ỨNG DỤNG CHAT GIÚP DOANH NGHIỆP TỐI ƯU BẢO MẬT THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, có rất nhiều ứng dụng hữu ích cho doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp có xu hướng quản lý doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ […]

#5 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ MÀ CÁC DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI CÓ TRONG NĂM 2021 Trong thời gian gần đây, chúng ta thường nghe về khái niệm “chuyển đổi công nghệ số” được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy chuyển đổi công nghệ số là gì và có […]

Quản trị tài chính doanh nghiệp gắn liền với hoạt động tài chính kế toán. Nó được thể hiện trong việc quản lý các báo cáo tài chính. Việc kiểm soát tài chính trong doanh nghiệp cần phải áp dụng các nguyên tắc quản lý chung cho các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Mô hình kinh doanh là một phần không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Tạo lập mô hình kinh doanh giúp bạn xác định được vị trí của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh và hoạch định chiến lược để đạt được mục tiêu. Nói cách khách, tạo lập mô hình kinh doanh giúp định hướng được sự phát triển và thành công của công ty, doanh nghiệp trong tương lai, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

CHÌA KHÓA CÔNG NGHỆ GIÚP CẢI THIỆN HIỆU SUẤT LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP Chúng ta là những người đang sống trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, nơi mà hàng ngày những người làm công nghệ đang dõi theo từng hơi thở của cuộc sống, đóng góp nhưng sản phẩm hỗ trợ cuộc […]

Kỉ nguyên công nghệ thông tin đặt ra nhiều thách thức cũng như cơ hội cho doanh nghiệp. Chỉ những doanh nghiệp có khả năng thích nghi và chuyển đổi mới có thể tồn tại cũng như vượt trội trong thời đại công nghệ 4.0. Chuyển đổi số chính là sự thích nghi mang tính […]