Phần mềm giao việc Tom Work

Tự động hóa quy trình, chuẩn hóa công việc, đo lường dễ dàng, phát hiện điểm sai sót và nhanh chóng sửa đổi với Tom Work

Lợi Ích Khi Dùng Phần Mềm Giao Việc Tom Work

Ưu Điểm Khi Dùng Phần Mềm Giao Việc Tom Work

Quản lý công việc trong quy trình
Biết rõ mọi tình huống, mọi điểm khó khăn khi thành viên trong quy trình xử lý công việc gặp phải
Công việc cá nhân thể hiện rõ ràng
Mỗi thành viên đều có thể biết được các công việc của chính mình, từ đó dễ dàng sắp xếp trình tự xử lý
Chuyển giao nhiệm vụ sau khi hoàn thành
Tự động chuyển giao dữ liệu cho người thực thi công việc tiếp theo, tự động hóa thông báo và nhắc hẹn
Quản lý luồng quy trình
Giao diện thể hiện theo nhóm giai đoạn, công việc được xử lý theo trình tự quan trọng của từng hạng mục tiến độ

Đăng Ký Demo Dùng Thử Tom Work

Hệ Thống Phân Quyền Công Việc Tối Ưu Và Hiệu Quả Nhất

Đăng Ký Tư Vấn Xây Dựng Quy Trình Công Việc Bằng Ma Trận Phân Nhiệm RACI