Bảng Giá Giải Pháp Phần Mềm Tomaho Soft

Đa dạng quy mô và lĩnh vực ngành nghề doanh nghiệp

GÓI STARTUP

500.000 đ
 • Trọn Bộ Tomaho Soft
 • Tom Work
 • Tom Chat
 • Tom Account
 • Tom KPI
 • Từ 1 - 3 nhân viên

GÓI SMB

1.000.000 đ
 • Trọn Bộ Tomaho Soft
 • Tom Work
 • Tom Chat
 • Tom Account
 • Tom KPI
 • Từ 5 - 15 nhân viên

GÓI GOSCALE

3.000.000 đ
 • Trọn Bộ Tomaho Soft
 • Tom Work
 • Tom Chat
 • Tom Account
 • Tom KPI
 • Từ 20 nhân viên

Hãy Để Lại Thông Tin Vào Form Tư Vấn

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay