Bảo mật thông tin là vấn đề chưa bao giờ hết “nóng” đối với mọi doanh nghiệp. Theo ước tính, hậu quả của các cuộc tấn công mạng mà doanh nghiệp phải gánh chịu lên đến hàng tỉ đồng. Tổn thất do hành động này đem lại nằm ở việc doanh nghiệp không thể khôi […]

Có thể thấy phần mềm kế toán đã trở thành công cụ không thể thiếu cho doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và lớn thì không chỉ riêng phần mềm kế toán mà các phần mềm quản lý khác đều cần thiết, nhiều người cho rằng với các doanh nghiệp quy […]

Quản lý dòng tiền là hoạt động vô cùng cần thiết trong doanh nghiệp vì nó là yếu tố để đưa ra các quyết định tài chính quan trọng. Nếu là một nhà quản trị bạn sẽ cần một bức tranh tổng quan dòng tiền luân chuyển qua từng giai đoạn thời gian, đó là […]