Chính sách hợp tác Đại Lý và CTV

Bảng tỉ lệ chiết khấu

HạngLợi ích (commission)Tổng khách hàng
Đồng20% doanh sốkhông yêu cầu
Bạc30% doanh sốđạt 10 khách hàng
Vàng40% doanh sốđạt 30 khách hàng

Đăng ký trở thành Đại Lý và Cộng Tác Viên của Tomaho Soft