Phần mềm giao việc và quản trị nhân sự Tomaho

Nhân Viên Đào Tạo Nhân Viên

Nhiều doanh nghiệp đã sử dụng những nhân viên có kinh nghiệp để đào tạo cho những nhân viên mới tham gia vào công ty. Có những doanh nghiệp đã thành công nhưng có công ty lại không đạt được kết quả. Vậy có giải pháp nào hiệu quả cho việc nhân viên đào tạo nhân viên không?

Không có cách nào là làm đúng tuyệt đối cả, nhưng có thể áp dụng một số phương pháp sau cho việc đào tạo nội bộ.

– Nhưng vấn đề đào tạo nội bộ tốt hơn

Doanh nghiệp không phải là tòa nhà nơi mà đăng ký hoạt động, doanh nghiệp chính là người quản lý cùng những nhân viên ra quyết định và thực hiện chúng. Chất lượng những quyết định đó tùy thuộc vào độ thấu hiểu của nhân sự về hoạt động của doanh nghiệp. Khi những nhân viên đã nắm được cơ bản đến vững chắc sẽ làm tốt nhiệm vụ hơn trong;

   + Nhận diện và đảm bảo các cơ hội đến với doanh nghiệp

   + Đánh giá hiệu quả của các quy trình đang sử dụng hiện tại

   + Phát triển và cống hiến các ý tưởng để phát triển doanh nghiệp.

Rõ ràng là những vấn đề này khó có thể để bên ngoài đào tạo được. Người đào tạo cũng cần có những hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp và các chức năng đặc trưng của nó. Người phụ trách không nhất thiết phải là quản lý mà cũng có thể là nhân viên có kinh nghiệm trong các chuyên môn nội bộ, từ các phòng chức năng.

Chuyên viên nội bộ cũng cần được nâng cao thêm năng lực đào tạo. Họ là người hiểu chi tiết các vấn đề phát sinh trong công ty và hiểu về vấn đề mà người mới cần học tập.

Chuyên viên nội bộ sẽ làm việc trực tiếp và giúp nhân viên mới làm chủ được những quyết định trong phạm vi công việc.

Để nhân viên có kinh nghiệm trở thành chuyên đào tạo nội bộ cần có sự đầu tư. Hiểu biết về các hoạt động của doanh nghiệp và chuyển chúng thành nội dung đào tạo cần phải có cách làm. Họ cần phải luôn cập nhật những kỹ năng và kiến thức của mình và mở rộng các vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Khi đó sẽ giúp chuyên viên tự tin truyền đạt cho nhân viên mới những cách tiếp cận và thực hiện công việc trước đây như thế nào

Qua đó chuyên viên nội bộ có cơ hội nhìn lại những cách tiếp cận thành công và chưa thành công của mình trước đây để rút ra bài học.

– Chia sẻ một cách làm

Để giúp nhân viên có kinh nghiệm trở thành một chuyên viên đào tạo nội bộ, sẵn sàng đào tạo nội bộ, cần để chuyên viên đó trao đổi, học hỏi những giảng viên, người có thể giúp họ hiểu được các chức năng của doanh nghiệp, thay vì bắt họ phải tự làm việc đó.

Thêm nữa giảng viên còn đào tạo chuyên viên biết cách thiết kế giáo án và kỹ năng đứng lớp. đánh giá nhu cầu đào tạo của người học, biết cách đặt mục tiêu đào tạo,… Cái chính là họ có thể nhìn ra mối ràng buộc giữa khái niệm và thực tế để có thể biểu đạt trong hoạt động hiện tại của doanh nghiệp.

Chuyên viên đào tạo nội bộ dùng các ví dụ điển hình của doanh nghiệp, để chia sẻ, đặt câu hỏi và phát triển các ý kiến cải tiến của người học mà truyền đạt đến cho người học.

Mức độ tiến bộ của nhân viên sau khi được đào tạo khó biểu hiện rõ ràng khi kiểm tra, mà cần thông qua chất lượng hoàn thành công việc của nhân viên đó. Nên đánh giá cũng được nhìn qua chuyên viên đã đào tạo trực tiếp để theo dõi tiến bộ của người học.

Qua đây bạn có thể thấy để có được chuyên viên đào tạo nội bộ cũng cần đầu tư nhiều công sức, xong kết quả thu lại cũng tương xứng. 

Chúc các bạn thành công.!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

On Key

Related Posts