Phần mềm giao việc và quản trị nhân sự Tomaho

[HDSD] Thiết lập phòng ban trên Tom Work

Cho phép tạo lập phòng ban trên phần mềm theo cơ cấu tổ chức của công ty

Bước 1: Truy cập mục Quản lý/Phòng ban. Chọn biểu tượng “dấu cộng” để thêm mới một phòng ban.

Bước 2: Nhập thông tin theo các trường dữ liệu tại pop-up, và chọn lệnh “Tạo”

Giao diện của phòng ban sau khi tạo thành công:

Bước 4: Chọn “Thêm thành viên” để thêm thành viên vào phòng ban. Tick chọn để lựa chọn thành viên được thêm vào quy trình này. Sau đó thực hiện “Lưu”

Lưu ý: hệ thống mặc định thành viên mới được thêm vào phòng ban sẽ có vai trò là thành viên thường.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

On Key

Related Posts