Phần mềm giao việc và quản trị nhân sự Tomaho

[HDSD] Phân quyền trên phần mềm giao việc Tom Work

Phân quyền theo người dùng: quyền của tài khoản người dùng trên phân hệ Tom Work:

Tình năngAdminThành viên
1. Tạo mới/thiết lập phòng banx
2. Tạo mới/thiết lập quy trìnhx
3. Xem và cập nhật toàn bộ quy trình/nhiệm vụx

Phân quyền theo vai trò trong phòng ban: quyền được thiết lập trên phòng ban

Tính năngTrưởng phòngPhó phòngThành viên
1. Thêm/xóa thành viên phòng banxx
2. Cập nhật vai trò thành viênxx

Phân quyền theo vai trò trong quy trình:

Tính năngTrưởng quy trìnhPhó quy trìnhThành viên thườngNgười theo dõi
1. Thêm/xóa thành viên khỏi quy trìnhxx
2.Thay đổi vai trò của thành viênxx
3.Tạo nhiệm vụ trong quy trìnhxxx (nếu được cấp quyền)
4.Cập nhật thông tin trong quy trìnhxx
5.Thiết lập giai đoạn trong quy trìnhxx
7.Tiếp nhận (thực hiện) nhiệm vụxxx
8.Theo dõi nhiệm vụxxxx

Phân quyền theo vai trò trong giai đoạn:

Tính năngTrưởng giai đoạnThành viên
1.Xem tất cả nhiệm vụ của giai đoạn đang phụ tráchx
2.Cập nhật tất cả nhiệm vụ của giai đoạn đang phụ tráchx
3.Chuyển giao tất cả nhiệm vụ tại giai đoạn đang phụ tráchx
4.Tiếp nhận nhiệm vụxx
5.Xem nhiệm vụ của chính tôixx
6.Cập nhật nhiệm vụ của chính tôixx
7.Chuyển giao nhiệm vụ của tôixx

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

On Key

Related Posts