Phần mềm giao việc và quản trị nhân sự Tomaho

Triển khai phần mềm quản công việc Tom Work hiệu quả

Để áp dụng Tom Work để giao việc hiệu quả cho nhân viên, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Xác định các công việc cần giao và đưa vào hệ thống Tom Work, đồng thời thiết lập các thông tin liên quan như tiêu đề, mô tả công việc, mức độ ưu tiên, người phụ trách, thời hạn hoàn thành, …
 2. Gán nhiệm vụ cho các nhân viên phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của họ thông qua chức năng “Giao việc” trên Tom Work. Nếu cần thiết, bạn có thể gán nhiều người cùng phụ trách một công việc để tăng cường tính đảm bảo và tăng tốc độ hoàn thành công việc.
 3. Theo dõi tiến độ công việc của các nhân viên thông qua bảng “Công việc của tôi” hoặc “Công việc của đội” trên Tom Work. Điều này giúp bạn biết được mức độ hoàn thành của các công việc và nếu cần, có thể phản hồi kịp thời để điều chỉnh và giúp nhân viên hoàn thành công việc đúng hạn.
 4. Sử dụng tính năng báo cáo trên Tom Work để xem xét kết quả làm việc của các nhân viên. Điều này giúp bạn đánh giá hiệu quả của việc giao việc và xác định các điểm cần cải thiện.

Câu hỏi liên quan đến cách giao việc hiệu quả cho nhân viên, vì vậy để đảm bảo việc giao việc hiệu quả, bạn có thể thực hiện một số cách sau:

 1. Xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt được của công việc và truyền đạt cho nhân viên.
 2. Giao việc dựa trên năng lực và kinh nghiệm của từng nhân viên.
 3. Thiết lập thời hạn hoàn thành rõ ràng và chấp nhận được.
 4. Đảm bảo rõ ràng và đầy đủ về mục tiêu, phương pháp, quy trình thực hiện công việc.
 5. Cung cấp đầy đủ tài nguyên và hỗ trợ cho nhân viên hoàn thành công việc.
 6. Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc định kỳ.

Để bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý công việc Tom Work, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng ký yêu cầu dùng thử trên website Tomaho sau đó nhân viên sẽ cấp tài khoản Tomaho để đăng nhập vào Tom Work.
 2. Tạo mới các dự án hoặc công việc trên Tom Work, xác định các nhiệm vụ, thời hạn, phân công người thực hiện.
 3. Sử dụng tính năng quản lý quy trình để định nghĩa và thiết lập các quy trình công việc của doanh nghiệp.
 4. Theo dõi tiến độ công việc, đánh giá hiệu quả và thực hiện các báo cáo, thống kê trên Tom Work.
 5. Sử dụng tính năng chat và thảo luận để trao đổi thông tin, cập nhật tiến độ công việc, giải quyết các vấn đề phát sinh.
 6. Tùy chỉnh và sử dụng các tính năng khác của Tom Work như Tom KPI để quản lý mục tiêu, đánh giá hiệu quả công việc, Tom Chat để giao tiếp nội bộ trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả Tom Work, bạn cần đầu tư thời gian để tìm hiểu, nắm vững các tính năng về quản lý quy trình công việc trong phần mềm Tom Work của Tomaho, đồng thời tạo thói quen sử dụng thường xuyên để tối ưu hiệu quả công việc của doanh nghiệp.

Đăng ký dùng thử phần mềm quản lý quy trình Tom Work hoàn toàn miễn phí tại: https://tomahosoft.com

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

On Key

Related Posts