Phần mềm giao việc và quản trị nhân sự Tomaho

Đăng nhập vào Tom Work

Để đăng nhập hệ thống, người dùng thực hiện theo các bước sau:

B1: Cài đặt và mở phần mềm Tom Work

B2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập email đã đăng ký tài khoản

B3: Nhập mã xác thực đã được gửi đến email và nhấn Hoàn tất

Sau khi đăng nhập thành công, bạn truy cập vào dữ liệu làm việc của công ty bằng cách chọn biểu tượng: Cài đặt → Chọn công ty → OK.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts