Phần mềm giao việc và quản trị nhân sự Tomaho

Ý Nghĩa Của Báo Cáo Tài Chính Trong Doanh Nghiệp

Trong mọi doanh nghiệp thì báo cáo tài chính luôn là vấn đề của mọi lãnh đạo quan tâm, bài phân tích dưới dây sẽ cho các lãnh đạo hiểu hơn về báo cáo tài chính và ý nghĩa của nó với mọi doanh nghiệp.

– Đối với mỗi doanh nghiệp, báo cáo tài chính là 1 trong những văn bản quan trọng và được CEO đặc biệt quan tâm.

– Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Để đạt mục đích này báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ; Các luồng tiền.

– Ý nghĩa của báo cáo tài chính:

+ Cung cấp thông tin khái quát, tổng hợp nhất về tình hình tài chính, về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Cho phép kiểm tra, phân tích, đánh giá;

+ Giúp các đối tượng sử dụng thông tin đưa ra các quyết định.

– Yêu cầu đối với báo cáo tài chính

+ Trung thực và hợp lý

+ Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra các quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy.

– Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính:

+ Hoạt động liên tục;

+ Cơ sở dồn tích;

+ Nhất quán;

+ Trọng yếu và tập hợp;

+ Bù trừ;

+ Có thể so sánh.

– Hiểu về ý nghĩa của báo cáo tài chính và những yêu cầu nguyên tắc của báo cáo tài chính sẽ giúp CEO và CFO có cái nhìn chung và xác định được sức khỏe của doanh nghiệp cũng như đưa ra những hành động điều chỉnh phù hợp và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Như vậy các lãnh đạo đã có thể hiểu được ý nghĩa của báo cáo tài chính và biết được tầm quan trọng của việc phải làm báo cáo tài chính. Nhưng để có được một bản báo cáo tài chính có độ chính xác tuyệt đối, và có những con số cụ thể để phân tích, để hỗ trợ cho việc kinh doanh thì lại không hề dễ dàng. Do tính quan trọng của báo cáo tài chính nên việc hoàn thành cũng vô cùng phức tạp và đòi hỏi người kế toán có kỹ năng cao trong nghề.

Nhưng hiện nay nhờ sự phát triển của công nghệ chúng ta đã hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ TomAccounting vào mọi doanh nghiệp để có được bản báo cáo tài chính nhanh nhất, chính xác nhất, dễ dàng hỗ trợ cho việc kinh doanh của doanh nghiệp nhất.

Giải pháp công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển toàn diện

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

On Key

Related Posts