Phần mềm giao việc và quản trị nhân sự Tomaho

Phân Biệt Quản Trị Và Quản Lý

“Quản trị và quản lý” thường hay bị mọi người hiểu nhầm rằng hai từ này gần tương tự nhau. Hiện vẫn chưa có được sự thống nhất hoàn toàn nào để phân biệt được hai từ trên. Tuy nhiên mỗi chức vụ trên đều có chức năng riêng đóng góp cho sự phát triển của tổ chức.

Quản trị có nhiệm vụ thiết lập các mục tiêu, chính sách quan trọng cho tổ chức. Còn Quản lý được hiểu là thực thi các chính sách, kế hoạch đã được quyết định thực hiện bởi người quản trị.

– Quản trị có chức năng quyết định, trong khi quản lý có chức năng là chấp hành thực thi các quyết định đó,

– Quản trị là cấp độ cao nhất trong doanh nghiệp, và quản lý là ở cấp độ trung. Quản lý sẽ bao gồm một nhóm nhân sự có kỹ năng chuyên môn để thực hiện hoàn thành các mục tiêu mà tổ chức đề ra.

– Quản trị thường thấy ở trong các cơ quan chính phủ, quân sự, tôn giáo và các tổ chức về giáo dục. Quản lý được sử dụng bởi các doanh nghiệp kinh doanh. Các quyết định của một nhà quản trị được hình thành dựa theo chính sách của chính chủ, tình hình xã hội cũng như doanh nghiệp. Quản lý thì các quyết định sẽ được hình thành bởi các giá trị, ý kiến và niềm tin riêng của quản lý.

– Quản trị sẽ lập kế hoạch là yếu tố quan trọng, khi đó, quản lý sẽ liên quan đến thúc đẩy và kiểm soát. Các yếu tố cho người quản trị cần là: tầm nhìn, lãnh đạo, truyền cảm hứng. Còn Quản lý sẽ cần người chuyên về kỹ thuật và quản lý tốt mối quan hệ với mọi người.

– Quản trị thường xử lý các khía cạnh về kinh doanh như tài chính. Nó có thể được định nghĩa là một hệ thống tổ chức có hiệu quả của con người và nguồn lực, để làm cho họ theo đuổi những thành công, đạt được các mục tiêu chung. Quản trị phải kết hợp được khả năng lãnh đạo và tầm nhìn.

– Quản lý sẽ là tập hợp con của quản trị, trong đó liên quan đến các khía cạnh kỹ thuật và hoạt động của tổ chức. Khác với công việc điều hành chiến lược. Quản trị sẽ quản lý ở tầm bao quát và kiểm soát tài chính và giấy phép của một tổ chức.

– Do đó, chúng ta sẽ thấy rằng hai thuật ngữ này khác biệt với nhau, mỗi thuật ngữ có những tính năng riêng nhưng đều góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Doanh nghiệp đã nhận định rõ hai chức vụ này sẽ biết được nhiệm vụ của mỗi người và thấu hiểu để làm tốt nhiệm vụ của mình.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

On Key

Related Posts