Một số hệ thống nhắn tin nhanh của doanh nghiệp cũng có tính năng di động, mang lại sự linh hoạt và khả năng tiếp cận cho những người làm việc rời văn phòng, giải quyết những khó khăn các doanh nghiệp đang gặp phải trong thời gian dịch bệnh bùng phát.