Gói sản phẩm

Bảng giá sử dụng bộ giải pháp Tomaho – quản trị doanh nghiệp toàn diện

SUPPORT

450.000vnđ/tháng

 • 5 Người dùng
 • TomChat
 • TomWork
 • TomAccouting
 • Sử dụng toàn bộ giải pháp Tomaho
STARUP

850.000vnđ/tháng

 • 10 Người dùng
 • TomChat
 • TomWork
 • TomAccouting
 • Sử dụng toàn bộ giải pháp Tomaho
DOWELL

1.600.000vnđ/tháng

 • 20 Người dùng
 • TomChat
 • TomWork
 • TomAccouting
 • Sử dụng toàn bộ giải pháp Tomaho
GOSCALE

75.000vnđ/user/tháng

 • >20 Người dùng
 • TomChat
 • TomWork
 • TomAccouting
 • Sử dụng toàn bộ giải pháp Tomaho

Gói sản phẩm

Áp dụng cho khách hàng thanh toán trước 1 năm

giá tomaho